RSS

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2012

เสียงร้อง mainboard

เสียงร้อง mainboard

เสียงดัง 1 ครั้ง

แสดงว่าขั้นตอนการบูตเครื่องหรือขั้นตอน Post เป็นปกติ

เสียงดัง 2 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทำให้บูตเครื่องไม่ผ่าน ควรตรวจสอบแรม

เสียงดัง 3 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแรม เช่น เสียบไม่แน่นหรือแรมเสียทำให้บูตเครื่องไม่ผ่าน ควรตรวจสอบแรม

เสียงดังต่อเนื่องแสดงว่ามีปัญหาในส่วนของแหล่งจ่ายไฟ เช่น เพาเวอร์ซัพพลาย หรือเมนบอร์ดอาจมีปัญหา ให้ตรวจสอบ เพาเวอร์ซัพพลาย และเมนบอร์ดเสียงดังถี่ๆแสดงว่ามีปัญหาในส่วนเมนบอร์ด ให้ตรวจสอบสายสัญญาณต่างๆและตัวเมนบอร์ด

เสียงดัง 6 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของคีย์บอร์ด ให้ตรวจสอบคีย์บอร์ด

เสียงดัง 7 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของซีพียู อาจต้องเปลี่ยนซีพียูใหม่

เสียงดัง 8 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผล (VGA) ตรวจสอบการ์ดแสดงผลว่าเสียบแน่นดีหรือไม่ หากยังไม่ได้ผลอาจต้องเปลี่ยนการ์ดแสดงผลใหม่

เสียงดังยาว 1 สั้น 2

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการ์ดแสดงผล (VGA) ตรวจสอบการ์ดแสดงผลว่าเสียบแน่นดีหรือไม่ หากยังไม่ได้ผลอาจต้องเปลี่ยนการ์ดแสดงผลใหม่

เสียงดัง 9 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของไบออส อาจต้องเปลี่ยนไบออสใหม่

เสียงดัง 10 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของการเขียน CMOS อาจต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่

เสียงดัง 11 ครั้ง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนในส่วนของหน่วยความจำแคช ควรตรวจสอบแคชภายนอกบนเมนบอร์ด

ไม่มีเสียง

แสดงว่ามีปัญหาในส่วนของ เพาเวอร์ซัพพลาย, เมนบอร์ด หรือซีพียู รวมถึงสายสัญญาณและสายไฟต่างๆ

โฆษณา
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 22, 2012 in ไม่มีหมวดหมู่